ธ.ก.ส. “ประชุมขับเคลื่อนเพื้อความสำเร็จ (Bank Agenda) ปีบัญชี 2562”

ขอขอบคุณ ธ.ก.ส. สำนักงานอุดรธานี ขอขอบคุณ ธ.ก.ส. สำนักงานอุดรธานี ที่ให้ความวางไว้ใจ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ในการจัดงาน “ประชุมขับเคลื่อนเพื้อความสำเร็จ (Bank Agenda) ปีบัญชี 2562 วันเสาร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ขอบพระคุณและหวังว่าจะมีโอกาสได้รับใช้ ธกส. ตลอดไปค่ะ ภาพบรรยากาศ