วิทยาลัยอาชีวะศึกษาอุดรธานี จัดประชุมผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา

ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนร.นศ.ใหม่ ประจำปี 2562 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี UDVC ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนร.นศ.ใหม่ ประจำปี 2562 โดยมีนร.นศ. กว่า 2,300 คน รวมผู้เข้าร่วมกว่า 4,500 คน ณ ศูนย์ประชุมมณฑาทิพย์​ ฮอลล์ UD Town อุดรธานี ขอบคุณคณะครู อาจารย์ จากวิทยาลัยอาชีวะศึกษา อุดรธานี ที่ให้เกียรติและไว้วางใจ ใช้สถานที่ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ขอบพระคุณครับ ภาพบรรยากาศ