โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ 2

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง นำโดย นายพิบูลย์พันธ สาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา #กลุ่มโรงเรียนเพ็ญ2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจ ให้เราได้รับใช้นะครับ โอกาสหน้าหวังว่าจะได้รับใช้ทุกท่านอีกครับ ภาพบรรยากาศ