การเดินทางมาที่ มลฑาทิพย์ ฮอลล์

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี


ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

สถานที่ตั้ง

กองบิน 23 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

สาระสำคัญ

  • เวลาเดินทางกรุงเทพ-อุดรธานี 50 นาที

  • 32 เที่ยวบิน/วัน
    *ไฟลท์บินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ update 11.11.2563

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี หรือ สนามบินอุดรธานีมีอาคารผู้โดยสารทั้งหมด 2 อาคาร คือ อาคาร A และอาคาร B เชื่อมกัน

อาคารผู้โดยสาร A เป็นพื้นที่เช็คอินและตรวจบัตรโดยสารของสายการบินไทยสมายล์ นกแอร์

อาคารผู้โดยสาร B เป็นพื้นที่เช็คอินและตรวจบัตรโดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ไทยไลอ้อนแอร์ และไทยเวียตเจ็ทแอร์

สายการบินที่ให้บริการ

สายการบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ สายการบินที่ให้บริการ