ทำไมต้องอุดรธานี

อุดรธานีถือว่าเป็นเมืองการค้าที่มีความสำคัญกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุดรธานีเป็นหนึ่งในเมืองการค้าและการท่องเที่ยวที่ยิ่งใหญ่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 11,730 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของประเทศ

เนื่องจากอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการค้าและการท่องเที่ยว แห่งภาคอิสานและยังเป็นประตูสู่ประเทศลาว เวียดนามตอนเหนือ และภาคใต้ของจีน จึงถือเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว และ นักธุรกิจได้เป็นอย่างดี
อีกทั้ง อุดรธานีเป็นเมืองแห่ง Mice city จึงนับว่าเป็นเมืองสำคัญทั้งทางการท่องเที่ยวและทางธุรกิจเป็นอย่างมาก

อุดรธานีถือว่าเป็นเมืองการค้าที่มีความสำคัญกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทำไมต้องอุดรธานี

อุดรธานี เมืองแห่งจุดหมายปลายทาง

ด้วยศักยภาพของเมืองในหลายๆด้าน อุดรธานีจึงได้รับเลือกให้เป็นเมือง MICE CITY เมืองแห่งการประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการจัดงานระดับภาค และ ระดับประเทศ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้ง ยังมีความพร้อมเรื่องการจัดการ สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สถานที่จัดงานระดับประเทศพร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพเพียงพอในการรองรับนักท่องเที่ยว ผู้จัดงาน หรือ ผ้มาเยี่ยมเยือน นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางจากอุดรธานีเพื่อเชื่อมโยงไปสู่่จังหวัดอื่นซึ่งมีความเชื่อมโยงกันทางวัฒนธรรมในภาคอิสานรวมทั้งเชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว เวียดนาม เป็นต้น

อุดรธานีถือว่าเป็นเมืองการค้าที่มีความสำคัญกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การท่องเที่ยว

สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี


สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี สถานที่ท่องเที่ยวอุดรธานี