ฮอลล์ ของคนอุดรธานี

ตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์กลางของเมือง

  เปิดดูพื้นที่ทั้งหมดของมลฑาทิพย์ ฮอลล์

ค้นหาห้องประชุมสำหรับท่าน

ค้นหาห้องประชุมสำหรับท่าน

ชื่อห้องประชุม

ห้องธนกร

โดดเด่นเรื่องความทันสมัยพรั่งพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ผู้จัดประชุมได้ทุกสถานการณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม คำถามเพิ่มเติม

ชื่อห้องประชุม

ห้องภาสกร

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลผสมผสานความเป็นไทยอย่างลงตัว เหมาะสำหรับจัดงานอันเป็นมงคล

รายละเอียดเพิ่มเติม คำถามเพิ่มเติม
ค้นหาห้องประชุมสำหรับท่าน
ค้นหาห้องประชุมสำหรับท่าน

ชื่อห้องประชุม

ห้องภาสกร

ห้องประชุมที่ตกแต่งผสมผสานสไตล์โคโลเนียลให้ความรู้สึกอบอุ่นเป็นกันเองเพิ่มความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสำหรับพร้อมใช้ งานทุกฟังก์ชั่น

รายละเอียดเพิ่มเติม คำถามเพิ่มเติม
ค้นหาห้องประชุมสำหรับท่าน

ชื่อห้องประชุม

ห้องอภิชา

โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โคโลเนียลผสมผสานความเป็นไทยอย่างลงตัว เหมาะสำหรับจัดงานอันเป็นมงคล

รายละเอียดเพิ่มเติม คำถามเพิ่มเติม