ยินดีต้อนรับสู่มลฑาทิพย์ ฮอลล์

ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้า นานาชาติ จังหวัดอุดรธานี.

มลฑาทิพย์ ฮอลล์
ตั้งอยู่กลางย่านธุรกิจใหม่ของอุดรธานี

การเดินทางโดยเครื่องบิน

10 นาทีจากท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี

การเดินทางโดยรถยนต์

8 ช.ม. เดินทางจากกรุงเทพฯ ด้วยทางหลวงหมายเลข 2

การเดินทางโดยรถไฟ

10 ช.ม. เดินทางจากสถานีรถไฟหัวลำโพง จ.กรุงเทพฯ

รถบัส

8 ช.ม. โดยการเดินทางด้วยรถประจำทางปรับอากาศของ บริษัทขนส่งจำกัด และเอกชน

Google Map เพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือเส้นทางในการเดินทางมายัง มลฑาทิพย์ ฮอลล์ สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าการเดินทาง

click here